Windykacja

Kancelaria prawna Longus Ordo specjalizuje się w windykacji należności, czyli dochodzeniem roszczeń w sytuacji, gdy dłużnik uchyla się od należnej zapłaty i uregulowania płatności. Jesteśmy spod Warszawy (Wołomin), ale działamy na terenie całego kraju.

Firma windykacyjna

Przychodzimy z pomocą w sytuacjach, w których bezskutecznie starasz się odzyskać pieniądze od swojego dłużnika. Niestety problemy z odzyskaniem należności są problemem setek, jeśli nie tysięcy firm oraz osób prywatnych. Nierzetelni kontrahenci potrafią doprowadzić nawet do utraty płynności finansowej firmy. Nasza kancelaria prawna przychodzi wówczas z pomocą – pomagamy naszym Klientom odzyskać swoje pieniądze od dłużnika (zarówno od firm, jak i osób fizycznych).

W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni windykatorzy, specjaliści w dziedzinie prawa i egzekucji. Prowadzimy kompleksowe i wszechstronne, w pełni legalne działania windykacyjne , w celu odzyskania należności i spłaty długu w całości.

Windykacja Warszawa

Windykacja należności

Na czym polega windykacja, którą przeprowadzamy dla naszych Klientów? Firmy, które korzystają z naszej oferty, otrzymują od nas pełne wsparcie na każdym etapie dochodzenia należności. W pierwszej kolejności staramy się, aby dług został uregulowany bez konieczności angażowania w to sądu, postępowanie przed którym traktujemy jako ostateczność.

Windykacja polubowna – przedsądowa

Na tym etapie dochodzenia roszczeń nasza kancelaria prawna podejmuje liczne działania mające na celu szybkie i skuteczne odzyskanie należności. Jedną z pierwszych czynności jakie podejmujemy jest uzyskanie informacji gospodarczej na temat kondycji finansowej dłużnika oraz wykonanie prognozy możliwości i trybu spłaty zadłużenia. Kancelaria prawnicza Longus Ordo podejmuje także działania w terenie między innymi w miejscu zamieszkania, pracy, czy wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku firm). Stosujemy również windykację telefoniczną i listowną – wezwania do zapłaty.

Działalność windykacyjna jest trudniejsza im starszy jest dług, dlatego zawsze staramy się, aby nie doszło do przedawnienia roszczenia. W przypadkach, gdy windykacja polubowna (przedsądowa) dotyczy spraw przedawnionych, dążymy do do uznania długu i zawarcia ugody w zakresie terminu i wysokości spłaty zadłużenia.

Windykacja sądowa

Jeśli windykacja polubowna zawiedzie i nie uda się skutecznie zdyscyplinować dłużnika (firmy/osoby prywatnej) do uregulowania zobowiązania kierujemy sprawę do sądu. Skierowanie windykacji do tego etapu poprzedzamy wnikliwą analizą sprawy, co do możliwości odzyskania długu – jest to bardzo ważne, ponieważ z jednej strony postępowanie sądowe podnosi kwotę zadłużenia, ale również wzrasta koszt po stronie wierzyciela.

Uzyskanie tytułu wykonawczego dość często stanowi dodatkowy bodziec dla dłużnika, wskazując mu, że nie zamierzamy zrezygnować z dochodzonego roszczenia. Pozwala to również wierzycielowi znacznie utrudnić funkcjonowanie firmy dłużnika na rynku i zmusza do podjęcia zdecydowanych działań. Co prawda znowelizowane przepisy pozwalają dłużnikom praktycznie bezkarnie ogłaszać upadłość bez regulowania swoich zobowiązań to widmo ich niewypłacalności przez najbliższe 10 lat ( tyle figurują jako bankruci) każe im się zastanowić nad podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości. Dość często uzyskanie tytułu wykonawczego powoduje, że dłużnicy, którzy unikali kontaktu, ukrywali się postanawiają jednak dobrowolnie zwrócić pieniądze i spłacić zadłużenie.

W naszej praktyce powszechnie spotykamy się z sytuacją, w której złożenie pozwu i potencjalny proces zaowocowało zawarciem z dłużnikiem ugody i odzyskanie należności.

Kancelaria Longus Ordo

Windykator

Jak pokazuje nasza bogata praktyka, praca windykatora i jego wsparcie może być niezbędne również na etapie egzekucji długów. Bywają przypadki, gdy na dłużniku nie robią wrażenia ani ugoda, ani nakaz zapłaty i nadal uchyla się od zwrotu długu. Komornik otrzymując tytuł wykonawczy może ograniczyć się do podstawowych czynności, które nakłada na niego kodeks jednak wcale nie oznacza to skuteczności jego działania. Bardzo często narzędzia komornika takie jak zajęcie rachunku, świadczeń z ZUS czy Urzędu Skarbowego okazują się działaniami nieskutecznymi, a co gorsza wierzyciele po wpłaceniu zaliczki na postępowanie otrzymują postanowienie o umorzeniu egzekucji wobec jej nieskuteczności (konto jest puste i nie ma żadnych świadczeń itp.).

Okazuje się, że także na etapie egzekucji może być niezbędna firma windykacyjna i pomoc windykatora. To nie komornik, a właśnie windykator jest w stanie zdobyć szereg ważnych informacji i ustalić nieujawnione źródła dochodu, dodatkowe zajęcia, fakt ukrycia czy usunięcia majątku spod egzekucji. Uzyskanie tego typu informacji gospodarczej i wskazanie ich komornikowi sprawia, że egzekucja może być o wiele bardziej skuteczna – często stanowi też podstawę do ścigania karnego dłużnika, który umyślnie wyprowadził swój majątek (ruchomość i nieruchomości). To właśnie na tym etapie pojawia się realna groźba utraty majątku rodzinnego, jeśli został ukryty przed wierzycielem. Ta groźba stanowi kluczowy element wpływający na skuteczność dochodzenia swoich wierzytelności i czyni windykacje skutecznymi.

Skuteczne odzyskiwanie długów

Skuteczność każdej firmy windykacyjnej wynika z połączenia doświadczenia, wiedzy prawniczej i kompleksowych działań związanych z windykacją i wiążącą się z tym obsługą prawną. Zespół Longus Ordo efektywne działania podejmuje w oparciu o indywidualną analizę każdego przypadku, zawieranych umów oraz szereg, często niekonwencjonalnych działań, służących zgromadzeniu niezbędnych informacji na temat firm i sytuacji finansowej dłużnika. Śmiało możemy stwierdzić, że to właśnie nas wyróżnia na tle firm windykacyjnych, które często nie mają profesjonalnego zaplecza prawnego. Powierzenie naszej firmie odzyskania należności najczęściej przynosi efekt już na pierwszym etapie działań (windykacja miękka) – skutecznie dyscyplinujemy także tych dłużników, których wcześniej charakteryzował brak chęci zapłaty.

Windykacja Warszawa

Kancelaria prawna Longus Ordo posiada biuro w Warszawie, a siedziba główna znajduje się w Wołominie (pod Warszawą). Nie ograniczamy się jednak do działania na terenie Warszawy i ogólnie województwa mazowieckiego, ale prowadzimy postępowania windykacyjne na terenie całego kraju – Warszawa jest tylko jednym z wielu miast, w którym działamy – podejmujemy się windykacji długów, należności, wierzytelności w całej Polsce. Oferujemy indywidualne podejście do każdej sprawy.

Nasi Windykatorzy mają wieloletnie doświadczenie. Współpracujemy z wieloma kancelariami komorniczymi, z którymi planujemy wspólne przedsięwzięcia i prowadzimy wspólne działania w terenie.

W ramach naszych usług wspieramy zarówno firmy, jak i osoby prywatne, które zmagają się z:

  • problemami z nieuczciwymi dłużnikami,
  • bezskutecznym wpływaniem na firmę zalegającą z płatnościami,
  • zatajaniem informacji przez dłużników,
  • dyscyplinowaniem kontrahentów w zakresie terminowych płatności.

Warto współpracować z nami – oszczędzasz czas i zyskujesz pewność, że kwota, którą chcesz odzyskać będzie odzyskana z użyciem wszelkich metod i środków jakie dopuszcza prawo. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty. Kancelaria prawna windykacja.

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń