Odszkodowania Warszawa

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w dziedzinie odszkodowań, a dzięki wysokiej skuteczności naszej kancelarii zyskujemy coraz większe grono zadowolonych Klientów.

Świadczenia odszkodowawcze to świadczenia, które należą się osobie poszkodowanej za wyrządzenie jej szkody przez inny podmiot. Z pomocy naszej kancelarii mogą skorzystać osoby poszkodowane lub bliscy zainteresowani uzyskaniem satysfakcjonującego odszkodowania. Udzielamy kompleksowego wsparcia i pomagamy uzyskać osobom poszkodowanym odpowiednie zadośćuczynienie. Nasza kancelaria podejmując się udzielenia pomocy prawnej przy dochodzeniu odszkodowania, dokłada wszelkich starań, aby kwoty wypłacane naszym klientom były możliwie jak najwyższe.

Pomożemy Ci uzyskać między innymi:

 • odszkodowanie powypadkowe
 • odszkodowania komunikacyjne
 • odszkodowanie z oc
 • odszkodowanie za wypadek w rolnictwie
 • odszkodowanie za wypadek w pracy
 • odszkodowanie za opóźniony lot
 • odszkodowania za błędy medyczne
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
 • odszkodowanie za śmierć (wypadek śmiertelny osoby bliskiej)

Proces uzyskania odszkodowania zazwyczaj nie należy do prostych, dlatego warto skorzystać z oferty Kancelarii prawniczej Longus Ordo. Pomoc prawna, jaką oferujemy przy uzyskaniu odszkodowania, może być udzielona na każdym etapie. Zespół naszych prawników oraz współpracujących z nami lekarzy orzeczników, a także rzeczoznawców majątkowych jest niezwykle doświadczony, co jest bardzo pomocne w znalezieniu właściwej drogi aby odzyskane odszkodowania powypadkowe były jak najwyższe, i przede wszystkim ich wysokość była satysfakcjonująca dla Klienta. Pomagamy w zgromadzeniu niezbędnych dowodów i świadków zdarzeń.

Świadczenia odszkodowawcze mogą mieć formę zwrotu kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację czyli:

 • koszty leczenia (niezależnie od tego, czy poszkodowany korzysta z państwowej czy z prywatnej opieki medycznej, o ile była uzasadniona), przeznaczone na pobyt w szpitalu, opiekę pielęgniarki lub zdrowego członka rodziny, zabiegi rehabilitacyjne, zakup leków, zakupu protez oraz innych specjalistycznych aparatów i urządzeń medycznych,
 • koszty przejazdu osoby poszkodowanej do i z placówek medycznych i rehabilitacyjnych, oraz koszty ich odwiedzin w tych placówkach przez rodzinę,
 • koszty niezbędnego przystosowania mieszkania na potrzeby osoby poszkodowanej, a bardzo często także koszty dostosowania pojazdu na potrzeby poszkodowanego,
 • inne uzasadnione wydatki związane z powrotem do zdrowia osoby poszkodowanej.

Jak wiadomo odszkodowanie ma na celu zrekompensowanie szkody majątkowej. W sprawach o świadczenia odszkodowawcze bardzo często mamy także do styczność z zadośćuczynieniem, czyli rekompensatą za szkody niemajątkowej. W takich przypadkach możemy mówić na przykład o rekompensatach:

 • za doznane krzywdy fizyczne i moralne, takie jak ból, cierpienie, zaburzenia na tle fizjologicznym i psychicznym,
 • za utracony dochód wskutek niemożności podjęcia pracy,
 • za konieczność zmiany zawodu, jeżeli poszkodowany nie może nadal wykonywać dotychczasowego zawodu,
 • za ograniczenie aktywności zawodowej i życiowej.

Poruszając kwestie odszkodowania należy również brać pod uwagę świadczenie ( czasowe lub dożywotnie) jakim jest renta dla osoby, która:

 • utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
 • ma zwiększone potrzeby finansowe w związku z doznanym uszczerbkiem,
 • utraciła widoki powodzenia na przyszłość, tzn. gdy utraciła sprawność fizyczną, została oszpecona, a cechy te istotnie wpływały na jej osobisty rozwój czy karierę zawodową.

Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowanie powypadkowe jest jednym z najczęstszych rodzaju spraw z którymi zwracają się do nas poszkodowani. W każdym przypadku i w każdej sprawie nasze porady i działania są inne, jednak pozwalają wyciągnąć smutne wnioski co do działalności firm ubezpieczeniowych, które często piętrzą przed swoimi klientami piętrzą problemy związane uzyskiwaniem należnego odszkodowania. Uzyskać odszkodowanie w takich sytuacjach bywa drogą przez mękę, kolejną po wypadku. W sytuacji, po wypadkach, warto nawiązać kontakt z nami, aby uzyskać stosowną pomoc. Współpracujemy z lekarzami orzecznikami, dzięki czemu jesteśmy w stanie zweryfikować skutki wypadków oraz czy w tym zakresie nie miał miejsca jakiś błąd w ocenie lub dokumentacji.

Wypadek przy pracy

W sytuacjach wypadku w pracy (a także w drodze do i z pracy) pomagamy dochodzić odszkodowania z ZUS (świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, za które składki odprowadza pracodawca do ZUS-u), a także odszkodowania od pracodawcy albo ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej.

Zobacz również: Wypadek przy pracy – odpowiedzialność pracodawcy

Wypadek komunikacyjny

Odzyskiwanie odszkodowań za wypadki komunikacyjne, to obok odszkodowania za wypadek w pracy jedne z najczęstszych spraw, którymi się zajmujemy. Warto mieć świadomość, że tego typu wypadki oraz konieczność dochodzenia odszkodowania dotyczy nie tylko kierowców, ale także pasażerów, rowerzystów oraz pieszych. Mogą to być na przykład odszkodowanie dla poszkodowanego kierowcy; odszkodowanie dla pasażera samochodu (taksówki, autobusu); odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach, odszkodowanie za potrącenie rowerzysty; odszkodowanie za upadek na ulicy; odszkodowanie za potrącenie motocyklisty. Jeżeli odniosłeś obrażenia ciała z winy kierowcy, przysługuje Ci zwrot kosztów np. leczenia, rehabilitacji i wypłaty odszkodowania od sprawcy nawet w sytuacji, gdy sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia lub nie ma opłaconego OC.

Wypadek w rolnictwie

Wypadek przy pracy rolniczej będący podstawą do odszkodowania to najczęściej: upadki osób, pochwycenia, uderzenia, zranienia i obcięcia przez części ruchome maszyn i urządzeń oraz uderzenia i przygniecenia, a także pogryzienia przez zwierzęta. Do przykładowych zdarzeń zaliczamy np. upadek z drabiny, do którego dochodzi często z uwagi na zły stan techniczny drabiny, odpowiedni jej dobór oraz zapewnienie stabilności i wytrzymałości. Dużą grupę wypadków w gospodarstwie stanowi też uszkodzenie lub ucięcie części kończyny podczas cięcia na pile zwanej „krajzegą” lub cyrkularką” gdzie jednym z głównych powodów szkód jest brak właściwej osłony tarczy piły oraz brak stosowania klinu przy przecinaniu wzdłużnym, prowadnicy i drewnianego popychacza. Wiele spraw o wypłatę odszkodowania z OC rolnika wynika z niewłaściwego podczepiania maszyny do ciągnika, czy niewłaściwego przewozu osób. Niezachowanie zasad bhp podczas podłączania do ciągnika maszyny wolnobieżnej, to najczęstsza przyczyna wypadków rolniczych i również stanowi podstawę do odszkodowania. Podłączając sprzęt do ciągnika należy zachować szczególną staranność, a wały napędowe i ruchome części maszyn muszą mieć właściwe osłony. Należy pamiętać także, że przewożenie osób na przyczepach i wozach jest niedozwolone. Znamy przypadki, że w trakcie takiego transportu dochodziło do sytuacji spadnięcia z przyczepy lub najechania kołem, co również było podstawą do dochodzenia odszkodowania. Podobnie w sytuacji, gdy w czasie pracy ciągnika nikt oprócz jego kierowcy nie powinien znajdować się w kabinie lub na pomoście ciągnika – przed ruszeniem z miejsca należy upewnić się, że w sąsiedztwie ciągnika nie przebywają osoby postronne, a szczególnie dzieci. Istotnymi szkodami stanowiącymi podstawę do odszkodowania są też szkody wynikające ze swobodnego poruszania się zwierząt gospodarskich lub psów, a więc są to pogryzienia przez psy, kopnięcia koni itd. Niewłaściwe zabezpieczenie obejścia, czy też bałagan w gospodarstwie stwarzają dodatkowe zagrożenie poślizgnięciem czy potknięciem. Niestety miewamy także sprawy o odszkodowania, w których miał miejsce wypadek śmiertelny.

Należy zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do wypadków komunikacyjnych odpowiedzialność odszkodowawcza oparta jest tu na zasadzie winy, a więc nie każdy wypadek będzie podstawą do wypłaty odszkodowania.

Zobacz również: Wypadek w rolnictwie – kiedy przysługuje odszkodowanie z KRUS

Odszkodowanie za śmierć

Sprawy związane wypadkami to zawsze traumatyczne przeżycia dla osoby, której dotyczą oraz jej bliskich. W przypadkach, gdy ma miejsce wypadek śmiertelny, trauma jest jeszcze większa, a zdarzenia mają ogromny wpływ na funkcjonowanie i ogólny stan całej rodziny. W takich przypadkach, pogrążona w żałobie rodzina, nie ma głowy, aby dochodzić samodzielnie odszkodowania. Proszę pamiętać, że dochodzenie odszkodowania po śmierci ojca, rodziców bądź bliskich jest naszym prawem i warto o nie mocno walczyć, tym bardziej, że często śmierć może wiązać się z pogorszeniem sytuacji materialnej rodziny lub utratą stałego źródła dochodu. Polecamy kontakt z naszą kancelarią, a my sprawdzimy czy przysługuje Państwu odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów pogrzebu oraz ewentualnie prawo do domagania się renty (w związku z utratą żywiciela rodziny).

Zobacz również: Roszczenie o odszkodowanie nie tylko dla bezpośrednio poszkodowanego

Odszkodowania Warszawa

Nasza Kancelaria Warszawa działa głównie na rynku warszawskim oraz na terenie województwa mazowieckiego. Mając na uwadze indywidualny charakter każdej sprawy o odszkodowania powypadkowe stawiamy na komfort naszych Klientów i jesteśmy wobec nich bardzo elastyczni. Możemy zarówno spotkać się w sprawie odszkodowania w naszym biurze, jak również dojechać do Klienta lub umówić się na spotkanie w dowolnym miejscu w Warszawie.

Niezależnie od tego czego konkretnie dotyczy sprawa o odszkodowania lub zadośćuczynienie zawsze warto rozważyć fachową pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który zadba o prawidłowe zgromadzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do udowodnienia oraz udokumentowania zasadności wypłaty odszkodowania.

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń